top of page

EMOTIONSFOKUSERAD FÖRÄLDRASTÖD

Emotionsfokuserad färdighetsträning för föräldrar (EFST) är ett föräldrastödsprogram som fokuserar på att hjälpa föräldrar att förstå och hantera barns svåra eller utmanade känslor och beteenden.

EFST stöder föräldrar genom att stärka de i sitt ansvar att vägleda sitt barn, familj eller andra nära och kära. 

iStock-1082467846.jpg
iStock-1199260668.jpg

Färdigheter vi arbetar med är följande:

  • Empatisk validering: Hur vi möter barnets känslor på ett sätt som ger möjlighet att förstå, stå ut med, hantera och inte skämmas över egna känslor.

  • Känslofällor: Hur våra egna känslor hindrar oss från att se de känslomässiga behoven och göra det som är bäst för barnet.

  • Reparera: Hur kan vi reparera och be om ursäkt när vi gjort/sagt något som barnet mår dåligt över.

  • Sätta gränser: Hur vi kan sätta gränser på ett sunt och flexibelt sätt.

Ett centralt mål med EFST är att ge föräldrar och omsorgsgivare färdigheter att möta deras barns känslor på ett hälsofrämjande sätt. Detta innefattar även att ta hand om egna känsloreaktioner som förälder. EFST är en vetenskapligt beprövad metod för att hantera känslor i föräldrarollen.

Föräldrakurs i emotionsfokuserad färdighetsträning

Föräldraskap kan många gånger vara en underbar och givande resa men också utgöra en utmanande och ibland överväldigande uppgift. Många av oss kan känna vanmakt i våra försök att balansera barnets behov, egna förväntningar och livets krav. 
Den här kursen är ämnad för dig som vill bli bättre på att bemöta ditt barns känslor på ett stödjande sätt och riktar sig till föräldrar som har barn med utmanande eller problematiskt beteende.

bottom of page