top of page

OM SIEFT

Svenska Instituet för Emotionsfokuserad Terapi (SIEFT) har som mål att sprida kunskap om Emotionsfokuserad Terapi (EFT) i Sverige genom att förmedla och arrangera utbildningar, workshops och seminarier om EFT. SIEFT har även som målsättning att främja kunskapsutbyte mellan olika terapimetoder med fokus på känslors betydelse för personlig utveckling, psykisk hälsa och psykologisk behandling.
SIEFT är en del av International Society of Emotion Focused Therapy (ISEFT) och är en mötesplats för terapeuter med intresse för EFT i Sverige och som vill bidra till ett aktivt samarbete om EFT mellan länderna i Norden.

Vegard Hanken
Initiativtagare och ledare

Jag heter Vegard Hanken och är leg. psykolog,

specialist i klinisk psykologi, och certifierad terapeut, handledare och trainer inom EFT.

Som initiativtagare till SIEFT hoppas jag att etablera ett forum för Emotionsfokuserad Terapi (EFT) i Sverige. SIEFT är en mötesplats för alla psykologer och psykoterapeuter med intresse för att arbeta med känslor i terapi.

logo iseft.png
bottom of page