Specialistkurs för psykologer i Emotionsfokuserad Terapi

Maj 2023 önskar Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi välkommen till nästa specialistkurs i Emotionsfokuserad Terapi. Denna är också del av grundutbildningen i EFT, som ger möjlighet att bli certifierad EFT-terapeut.

Beskrivning

 

Utbildningen i EFT ger deltagarna omfattande träning i nya färdigheter

för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi. Undervisningen blir både

teoretisk och upplevelsebaserad, där deltagarna får lära hur man kan skapa

viktiga emotionella förändringar. Detta kommer att ske genom en kombination

av undervisning, video, live demonstrationer, case diskussioner och övningar i rollspel under handledning. 

 

Utbildningsplan

 

Level 1 

Datum: 9-12 maj + 15-16 juni 2023.

 

Introduktion i EFT, aktiv empati,

arbete med destruktiv självkritik, ångest

och tidigare upplevelser som finns kvar och påverkar klienten negativt i nuläget (Unfinished Business).

Kursledare

Vegard Hanken, leg.psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han är certifierad EFT-terapeut, handledare och trainer, arbetar som privatpraktiserande psykolog i Stockholm och är initiativtagare och ledare för Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi.

Jan Reidar Stiegler, PhD och psykologspecialist. Han är författare till boken Emotionsfokuserad terapi: att förstå och förändra känslor, och Klok på følelser: Det følelsene prøver å fortelle deg. Han är internationell trainer i EFT, och har även doktorerat på EFT-behandling och självkritik.

Målgrupp

Utbildningen godkänns som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Detta kommer att innebära leg.psykolog som behörighetskrav.

Plats och pris

Stockholm, Westmanska Palatset. 

 

22000 SEK exkl. moms. Lunch, förmiddag- och eftermiddagsfika inår i priset.

Kursplan här.

Kommentarer från tidigare deltagare här.

Emotionsfokuserad färdighetsträning (EFST) För psykologer, terapeuter och föräldrarådgivare

iStock-1199260668.jpg

Du vill få en praktisk och levande introduktion till Emotionsfokuserad färdighetsträning för föräldrar (EFST). Kursen är riktat till psykologer, terapeuter och föräldrarådgivare som arbetar med barn/ungdomar, föräldrar och familjer.

Föreläsare är Vegard Hanken,

leg.psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han är certifierad terapeut handledare och trainer i emotionsfokuserad terapi, och utbildad i metoden EFST. 

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm eller online!
Tid: Torsdag 24 november 09-16
Pris: 1900 (inklusive moms).

Lunch, förmiddag- och eftermiddagsfika ingår i priset.

Emotionsfokuserad färdighetsträning för föräldrar (EFST) är en föräldravägledningsmetod som fokuserar på att hjälpa föräldrar att förstå och hantera barns svåra eller utmanade känslor och beteenden.

Du kommer att få inblick i följande färdigheter:

EFST ger dig praktiska arbetssätt att styrka föräldrarnas emotionella omsorgskompetens genom att:

1 Ge föräldrarna upplevelsebaserad kunskap och färdigheter i att hjälpa och vara där för sina barn.


2 Hjälpa föräldrarna att identifiera, förstå och bekräfta barnets svåra känslor och emotionella behov.


3 Hjälpa föräldrarna att bli medvetna om när de blir styrda av att undvika egna obehagliga känslor, framför att göra det som de vet är det bästa för barnet. 


4 Hjälpa föräldrarna att ta radikalt ansvar för förälder-barn-relationen. Att reparera nya och gamla emotionella sår av att ha varit avvisande, kritiska eller skrämt sina barn.


5 Hjälpa föräldrar att sätta goda gränser för sig själv och barnet.

Ett centralt mål med EFST är att ge föräldrar och omsorgsgivare färdigheter att möta deras barns känslor på ett hälsofrämjande sätt. Detta innefattar även att ta hand om egna känsloreaktioner som förälder. EFST är en vetenskapligt beprövad metod för att hantera känslor i föräldrarollen.