KURS

Välkommen till utbildningen i Emotionsfokuserad Terapi (EFT)!

Godkänd som specialistutbildning av Sveriges Psykologförbund

25-28 maj 2021 önskar Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi välkommen till grundutbildningen i EFT, som ger möjlighet att bli certifierad EFT-terapeut.

Beskrivning

 

Utbildningen i EFT ger deltagarna omfattande träning i nya färdigheter

för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi. Undervisningen blir både

teoretisk och upplevelsebaserad, där deltagarna får lära hur man kan skapa

viktiga emotionella förändringar. Detta kommer att ske genom en kombination

av undervisning, video, live demonstrationer, case diskussioner och övningar i rollspel under handledning. 

 

Utbildningsplan

 

Level 1 

Datum: 25-28 maj +

2 dagar i oktober 2021.

Introduktion i EFT

och arbete med destruktiv självkritik.

Level 2

Datum: 20-23 oktober 2021.

Emotionsfokuserat arbete med ångest,

GAD och hopplöshet.

Level 3

Datum: 15-18 februari 2022.

Terapeutiska färdigheter i EFT, arbete med emotionella minnen, relationella sår och trauman.

Kursledare

Jan Reidar Stiegler, PhD och psykologspecialist. Han är författare till boken Emotionsfokuserad terapi: att förstå och förändra känslor, och Klok på følelser: Det følelsene prøver å fortelle deg. Han är internationellt certifierad Trainer i EFT, och har även doktorerat på EFT-behandling och självkritik.

 

Ladislav Timulak, PhD, Associate Professor och Director of the Doctorate in Counselling Psychology vid Trinity College Dublin, Irland. Han bedriver psykoterapiforskning med särskilt fokus på ångest och EFT. Han är författare till böcker som Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach och Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach. Timulak kommer undervisa på Level 2 med särskilt fokus på EFT och ångest.

Vegard Hanken, leg.psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han är certifierad EFT-terapeut och handledare, arbetar som privatpraktiserande psykolog i Stockholm och är initiativtagare och ledare för Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi.

Målgrupp

Utbildningen godkänns som 2 fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk barn- och ungdomspsykologi samt klinisk vuxenpsykologi. Detta kommer att innebära leg.psykolog som behörighetskrav.

Plats och pris

Online via Zoom och/eller på plats i Stockholm, Westmanska Palatset. (Meddela i anmälan om du önskar att delta på plats eller online). Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan kursen komma att ske online.

Level 1 (Totalt 4+2 dagar och godkänd som 1 specialistkurs): 

18 000 SEK exkl. moms. Kursplan här

Grundutbildning Level 1-3 (Totalt 12 dagar och godkänd som 2 specialistkurser): 

36 000 SEK exkl. moms. Kursplan här

Kursutvärdering från tidigare deltagare kan du se här: 2019 , 2020

Plats: Online via Zoom (Inbjudan skickas vid anmälan).

Tid: 21 januari 2021 kl 14-17 Målgrupp: Psykologer och psykoterapeuter.

49189F8F-D2AB-4037-A5EC-37DDF03DD2DF.jpe

Fem sätt att arbeta med känslor i terapi

- Online webinar med Dr. Leslie Greenberg

21 januari 2021 får du möjlighet att lära mer om emotionsfokuserad terapi från självaste Leslie Greenberg! 

Under webinaret kommer du att lära dig:

- Förstå när du ska aktivera och när du ska reglera känslor.
- Att identifiera olika typer av emotionella uttryck.
- Färdigheter för att få tillgång till känslor så att de kan förändras.
- Förstå hur du kan återaktivera tidigare minnen i nuet.
- Lär dig hur du förändrar emotioner med emotioner.

Mer info och anmälan här!

 

4 dagars terapeut-utbildning i Emotionsfokuserad färdighetsträning (EFST)!

iStock-1199260668.jpg

Utbildningen är upplevelsebaserad, och består av undervisning, handledning och färdighetsträning. 

Utbildningen är öppen för alla terapeuter och föräldrahandledare.

 

Efter genomförd utbildning får deltagarna möjligheten att själva ge individuell föräldrahandledning och erbjuda 2-dagars föräldrakurs i emotionsfokuserad färdighetsträning. 

Plats: Stockholm

Tid: Information om tid och pris kommer.