iStock-Terapi.jpg

Tid: 20-23 september, 2022.

Plats: Stockholm.

Målgrupp: psykoterapeuter och psykologer.

Pris: 12000 SEK exkl. moms.

Kursledare: Vegard Hanken, leg. psykolog, certifierad EFT-terapeut, handledare och godkänd trainer.

Emotionsfokuserad terapi för psykoterapeuter och psykologer - Level 1

20-23 september 2022 får du möjlighet att utbilda dig inom Emotionsfokuserad Terapi.

Denna kurs är godkänd av International Society of Emotion Focused Therapy (ISEFT), och ger dig möjlighet att bli certifierad EFT-terapeut.

 

Kursen kommer ge dig en införing i emotionsfokuserad terapi, avancerad empati, fokus på inre upplevelser, och stolsarbete med självkritik och komplicerade känslor gentemot centrala personer i klientens liv.

Specialistkurs för psykologer i Emotionsfokuserad Terapi

Maj 2023 önskar Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi välkommen till nästa specialistkurs i Emotionsfokuserad Terapi. Denna är också del av grundutbildningen i EFT, som ger möjlighet att bli certifierad EFT-terapeut.

Beskrivning

 

Utbildningen i EFT ger deltagarna omfattande träning i nya färdigheter

för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi. Undervisningen blir både

teoretisk och upplevelsebaserad, där deltagarna får lära hur man kan skapa

viktiga emotionella förändringar. Detta kommer att ske genom en kombination

av undervisning, video, live demonstrationer, case diskussioner och övningar i rollspel under handledning. 

 

Utbildningsplan

 

Level 1 

Datum: Inte fastställt ännu.

Introduktion i EFT, empati,

arbete med destruktiv självkritik

och "Unfinished Business".

Level 2

Datum: Inte fastställt ännu.

Emotionsfokuserat arbete med ångest,

GAD och hopplöshet.

Level 3

Datum: Inte fastställt ännu.

Terapeutiska färdigheter i EFT, arbete med emotionella minnen, relationella sår och trauman.

Kursledare

Vegard Hanken, leg.psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han är certifierad EFT-terapeut, handledare och trainer, arbetar som privatpraktiserande psykolog i Stockholm och är initiativtagare och ledare för Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi.

Jan Reidar Stiegler, PhD och psykologspecialist. Han är författare till boken Emotionsfokuserad terapi: att förstå och förändra känslor, och Klok på følelser: Det følelsene prøver å fortelle deg. Han är internationell trainer i EFT, och har även doktorerat på EFT-behandling och självkritik.

 

Andra internationella trainers kommer att vara kursledare i Level 2 och 3.

Målgrupp

Utbildningen godkänns som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Detta kommer att innebära leg.psykolog som behörighetskrav.

Plats och pris

Stockholm, Westmanska Palatset. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller antal anmälda kan kursen komma att ske online.

Level 1 (Totalt 4+2 dagar och godkänd som 1 specialistkurs): 

18 000 SEK exkl. moms. Kursplan här

Kursutvärdering från tidigare deltagare kan du se här: 2019 , 2020 , 2021

4 dagars terapeut-utbildning i Emotionsfokuserad färdighetsträning (EFST) med Dr. Joanne Dolhanty!

Joanne-dolhanty.jpg

Utbildningen som EFST-terapeut är upplevelsebaserad, och består av undervisning, handledning och färdighetsträning. 

Utbildningen är öppen för psykologer, terapeuter och föräldrahandledare.

Efter genomförd utbildning har deltagarna kunskap och praktiska färdigheter att själva ge individuell föräldrahandledning och erbjuda föräldrakurs. 

Tid: 25-28 april 2022, 11-18.

Plats: Zoom.  Pris: 9000 exkl moms. I priset ingår även ett års tillgång till online kurs med självstudier i EFST från Emotion Training Institute till ett värde av 2000.

Mer information här.                     Anmälan