EFT visar vägen för hur man aktivt arbetar med känslor i psykoterapi
SVENSKA INSTITUTET FÖR

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI

”Emotion-Focused Therapy is still pushing the field in areas where the mainstream lags."

 

Steven C. Hayes, Ph.D.

”There is no doubt that Greenberg is both a pioneer and the field’s premier investigator in the important work of applying the basic research on emotions to the process of psychotherapy… a fabulous compendium of strategies for working with emotions.”

                                           

Marsha M. Linehan, Ph.D.

OM LESLIE GREENBERG

– metodens grundare

Dr Leslie Greenberg är en högt meriterad professor i psykologi. Han har under 40 år forskat om effekterna av psykoterapi, och gemensamt med kollegor utvecklat Emotionsfokuserad Terapi, EFT.
Han har författat 20 böcker och skrivit över 100 artiklar i ämnet. Dr Greenberg har för sin forskning mottagit flera priser såsom American Psychological Association’s Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research, Distinguished Research Career award of the International Society for Psychotherapy Research och Carl Rogers award of the American Psychology Association.

METOD

EFT är en behandlingsmetod utvecklad utifrån psykoterapiforskning och studier om förändringsprocesser i terapi. Den bygger också på ett ständigt ökande antal studier av en rad olika problem som depression, ångeststörningar, ätstörningar, psykologiska trauma och interpersonella problem.

EFT utgår från att känslor är avgörande för hur vi mår och ger oss information om våra behov, värderingar och mål. Känslor fungerar som ett inre navigationssystem och kan driva oss i den riktning vi behöver och då stärka oss i vår självuppfattning. När vi av olika anledningar inte lyckas använda känslorna för att orientera oss fastnar vi lätt i smärta och förlorar möjligheten att uppnå våra mål och tillfredsställa våra behov.

Individen som genomgår EFT får ökade färdigheter i att förstå sina känslor, hantera känslomässiga problem och att kompetent bemöta omvärlden och leva enligt de egna behoven, värderingarna och målen.

EFT har ett integrativt ideal, transdiagnostiskt förhållningssätt och erbjuder en rad empirisk förankrade och konkreta interventioner. EFT strävar efter en empatisk, trygg och genuin arbetsallians och balans genom att följa och leda klienten.

FILM OM HUR MAN BEMÖTER SJÄLVKRITIK

LITEN FILM OM KÄNSLOR

Klicka på symbolen     för svensk undertext

AKTUELLT

Nu finns Känslokompassen!

Känslokompassen är en websida för dig som vill utforska dina känslor. Här finns något för alla. Både för dig privat, för dig och din partner, till dig som förälder och till dig som terapeut.

IMG_1202.jpg
Fem sätt att arbeta med känslor i terapi - med Dr. Leslie Greenberg

Nu får du möjlighet att lära mer om emotionsfokuserad terapi från självaste Leslie Greenberg! 

Under webinaret kommer du att lära dig:

- Förstå när du ska aktivera och när du ska reglera känslor.
- Att identifiera olika typer av emotionella uttryck.
- Färdigheter för att få tillgång till känslor så att de kan förändras.
- Förstå hur du kan återaktivera tidigare minnen i nuet.
- Lär dig hur du förändrar emotioner med emotioner.

Plats: Online via Zoom (Inbjudan skickas vid anmälan).
Tid: 21 januari 2021 kl 14-17 .
Målgrupp: Psykologer och psykoterapeuter.

49189F8F-D2AB-4037-A5EC-37DDF03DD2DF.jpe

25-28 maj 2021 börjar nästa grundutbildning i EFT.

Kursen är godkänd som två fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk barn- och ungdomspsykologi samt klinisk vuxenpsykologi.

Här kan du se samtalet med Åsa Nilsonne och Leslie Greenberg!

Här möts Åsa Nilsonne och Leslie Greenberg i ett samtal om emotioner, parförhållanden, terapi och livet som terapeut. 

De berättar utifrån sina perspektiv inom Dialektisk Beteendeterapi respektive Emotionsfokuserad Terapi.

Psykologtidningen.png
shutterstock_1023568351.jpg Twitter.jpg

"EFT – att arbeta aktivt med känslor"

Om Emotionsfokuserad Terapi av Vegard Hanken och Daniel Sykes i Psykologtidningen här.

"Terapiformen där känslorna

får ta plats"

Tidningen Special Nest ger en presentation av Emotionsfokuserad Terapi här.

tidskriftenPsykoterapi.jpg

"Med känslorna som kompass"

Läs artikeln av Aksel Inge Sinding och Jan Reidar Stiegler i Tidskriften Psykoterapi här.

NY BOK PÅ SVENSKA
EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI
Författare Jan Reidar Stiegler

Emotionsfokuserad terapi handlar om emotioner i ett psykoterapeutiskt perspektiv. Den riktar sig till såväl psykologer och psykoterapeuter, praktiserande eller under utbildning, som personer inom andra människobehandlande yrken. Emotionernas generella betydelse för människan förklaras, men också hur man genom emotionsfokuserad terapi kan återupprätta emotionernas värdefulla funktion. Emotionsfokuserad terapi är förankrad i en stark forskningstradition och räknas

i dag som en evidensbaserad metod i behandlingen av en rad olika tillstånd.

 

KONTAKTA OSS

SVENSKA INSTITUTET FÖR

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI

Holländargatan 23

111 60 STOCKHOLM

Telefon 072 - 336 32 33

info@sieft.se

  • Facebook
  • Instagram