top of page

Välkommen till utbildningen i Emotionsfokuserad Terapi (EFT)!

Godkänd som specialistutbildning av Sveriges Psykologförbund

10-13 maj 2022 önskar Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi välkommen till nästa specialistkurs i Emotionsfokuserad Terapi. Denna är också del av grundutbildningen i EFT, som ger möjlighet att bli certifierad EFT-terapeut.

Beskrivning

 

Utbildningen i EFT ger deltagarna omfattande träning i nya färdigheter

för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi. Undervisningen blir både

teoretisk och upplevelsebaserad, där deltagarna får lära hur man kan skapa

viktiga emotionella förändringar. Detta kommer att ske genom en kombination

av undervisning, video, live demonstrationer, case diskussioner och övningar i rollspel under handledning. 

 

Utbildningsplan

 

Level 1 

Datum: 10-13 maj +

8-9 juni 2022.

Introduktion i EFT, empati,

arbete med destruktiv självkritik

och "Unfinished Business".

Level 2

Datum: Inte fastställt ännu.

Emotionsfokuserat arbete med ångest,

GAD och hopplöshet.

Level 3

Datum: Inte fastställt ännu.

Terapeutiska färdigheter i EFT, arbete med emotionella minnen, relationella sår och trauman.

Kursledare

Vegard Hanken, leg.psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han är certifierad EFT-terapeut, handledare och trainer, arbetar som privatpraktiserande psykolog i Stockholm och är initiativtagare och ledare för Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi.

Jan Reidar Stiegler, PhD och psykologspecialist. Han är författare till boken Emotionsfokuserad terapi: att förstå och förändra känslor, och Klok på følelser: Det følelsene prøver å fortelle deg. Han är internationell trainer i EFT, och har även doktorerat på EFT-behandling och självkritik.

 

Andra internationella trainers kommer att vara kursledare i Level 2 och 3.

Målgrupp

Utbildningen godkänns som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Detta kommer att innebära leg.psykolog som behörighetskrav.

Plats och pris

Stockholm, Westmanska Palatset. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller antal anmälda kan kursen komma att ske online.

Level 1 (Totalt 4+2 dagar och godkänd som 1 specialistkurs): 

18 000 SEK exkl. moms. Kursplan här

Grundutbildning Level 1-3 (Totalt 12 dagar och godkänd som 2 specialistkurser): 

36 000 SEK exkl. moms. 

Kursutvärdering från tidigare deltagare kan du se här: 2019 , 2020

bottom of page